foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Kolejna wspólna akcja związkowców współpracujących w ITF

 

W tym roku nasza Akcja ITF przeprowadzana w ramach Tygodnia Akcji ITF odbyła się dnia 16.10.2008. Miejscem przeprowadzenia naszej Akcji były: po stronie niemieckiej parking Frankfurter Tor oraz po stronie polskiej parkingi w Poźrzadle oraz Mostkach. Ze strony niemieckiej uczestniczyło w niej około 30 związkowców z Ver.di , a ze strony polskiej (niestety) tylko 6 . Jeżeli chodzi o lokalne media to tylko Telewizja Polska Oddział w Gorzowie Wielkopolskim poinformowała w porannym serwisie o naszej Akcji , natomiast pozostałe media lokalne i nie tylko nie wykazały żadnego zainteresowania, mimo że były o niej informowane. Również w Informacjach Lubuskich z 16.10.08 ukazał się krótki materiał z naszej Akcji na parkingu w Mostkach (materiał ten jest dostępny na stronie internetowej TVP3 O/Gorzów). Nasza Akcja na we Frankfurcie trwała od 9.00 do 10.00 i tak jak ostatnio głownie polegała na rozdawaniu ulotek kierowcom ciężarówek. Głównym hasłem Akcji ITF od kilku już lat jest "Przemęczenie zabija", do którego NSZZ Solidarność dołącza żadania godziwych płac za pracę, przestrzegania praw pracowniczych, w tym prawa do terminowego wypłacania wynagrodzenia oraz przestrzegania praw związkowych ze szczególnym naciskiem na piętnowanie działań Pracodawców mających na celu szykanowanie działaczy i członków naszego Związku. Informujemy też kierowców o możliwościach jakie daje im zrzeszanie się w związek zawodowy oraz prawach jakie im przysługują.   Z Frankfurtu nad Odrą udaliśmy się do Poźrzadła , gdzie od około 11.00 do 11.40 rozdawaliśmy ulotki kierowcom ciężarówek. Następnie udaliśmy się do Mostek, gdzie prowadziliśmy naszą Akcję od około 12.00 do 13.00. Tam też dotarli do nas reporterzy Telewizji Polskiej i nakręcili, krótki materiał o naszej Akcji, o którym pisałem powyżej.Około 13.15 udaliśmy się z powrotem w kierunku granicy polsko-niemieckiej.                                    

                                                                           

Sporządził:

                                                                           

Andrzej Grontkowski