foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Weź udział w pikiecie zorganizowanej w obronie uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego

 

APEL SEKRETARIATU TRANSPORTOWCÓW
 

Przewodniczący Rad

 

Sekcji Krajowych

 

zrzeszonych w Sekretariacie

 

Transportowców NSZZ „Solidarność” 

 

Informuję, że w dniu 9 grudnia 2008 r. Sekcja Krajowa Kolejarzy organizuje pikietę na Dworcu Centralnym w Warszawie w obronie uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pikieta rozpocznie się o godzinie 10.30 przed Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki (naprzeciwko dworca Warszawa – Śródmieście), a później nastąpi przejście na Dworzec Centralny.

Zapraszam wszystkie delegatki i delegatów na X Kongres Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” oraz przedstawicieli poszczególnych Sekcji Krajowych zrzeszonych
w Sekretariacie, do wzięcia udziału w pikiecie organizowanej przez nasz Związek.

Naszą obecnością na pikiecie wyrazimy niezadowolenie wobec odrzucenia przez rząd
i większość parlamentarną postulatów związku w sprawie emerytur pomostowych.

Wzywamy raz jeszcze rząd do przedłużenia obecnie obowiązujących rozwiązań
i wypracowania w tym czasie ustawy uwzględniającej opinie niezależnych ekspertów medycyny pracy, a nie wyłącznie kryteria finansowe i polityczne.

W przypadku braku satysfakcjonujących rozwiązań zwrócimy się do Prezydenta RP
o odrzucenie podpisania przyjętej przez parlament ustawy o „faktycznej likwidacji” emerytur pomostowych.

 

 

Przewodniczący Rady

Sekretariatu Transportowców

NSZZ „Solidarność”

(-) Bogdan Kubiak