foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Informujemy, iż posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Uchwała Rady KST w sprawie ustalenia klucza wyborczego na kadencję 2018-2022.
  3. Uchwała w sprawie powołania Komisji Wyborczej Krajowego Sekretariatu Transportowców.
  4. Informacja z prac Krajowej Komisji Wyborczej oraz Komisji Statutowej Krajowego Zjazdu Delegatów.
  5. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych sekcjach zrzeszonych w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
  6. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczących Rad Krajowych Sekcji prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady powiadomili członków Rady KST z poszczególnych krajowych sekcji.