foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Informujemy, iż w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Uchwała ws. terminu i miejsca XV Kongresu Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność".
 3. Uchwała ws. rozliczenia środków otrzymanych na wsparcie statutowych działań związku w 2017 r.
 4. Uchwała ws. pozyskania środków ma wsparcie działań statutowych w roku 2018.
 5. Uchwała ws. rozliczenia wykonania budżetu KST w roku 2017.
 6. Uchwała ws. preliminarza budżetowego KST na rok 2018.
 7. Uchwała ws. przyjęcia sprawozdania KST za rok 2017.
 8. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych
      w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.

  Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.