foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

IMG 20190131 WA0002 130 stycznia 2019 r. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przy ul. Prostej 30 odbyło się spotkanie zorganizowane przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ "Solidarność" z przedstawicielami Europejskiej Federacji Pracowników Transportu (ETF). W spotkaniu udział wzięli: Sabine Trier - Zastępca Sekretarza Generalnego ETF, Michaela Nemeckova - Asystent ds. Transportu Kolejowego i Miejskiego Transportu Publicznego, Bogdan Kubiak - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność", Henryk Grymel - Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" oraz Wiesław Pełka - Zastępca Przewodniczącego Rady Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność".
Strony prowadziły dyskusję w temacie problemów kolei europejskich i kolei polskich, wynikających z wprowadzenia IV pakietu kolejowego, a w szczególności dotyczących liberalizacji międzynarodowych przewozów pasażerskich i modelu regionalnego transportu publicznego.
Podniesiono również kwestie dumpingu socjalnego oraz czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Obydwie strony zgodnie stwierdziły, iż dla zachowania bezpieczeństwa sprawa czasu pracy wspomnianych wyżej pracowników powinna zostać uregulowana w prawodawstwie europejskim.

Uczestnicy spotkania wskazali również potrzebę wprowadzenia, we wszystkich krajach europejskich, sektorowego układu zbiorowego pracy, który obowiązywałby obligatoryjnie wszystkich przewoźników działających na terenie danego kraju.

Kolejne spotkanie, z inicjatywy Sekretarza Generalnego ETF - Eduardo Chagas, odbędzie się 5 lutego 2019 r. w Gdyni.