foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Gdańsk, 18 sierpnia 2017 r.


Szanowni Koledzy i Koleżanki!

       

Pomorski Komitet Obrony Demokracji zgłosił na 31 sierpnia całodobowe zgromadzenie pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców na Placu Solidarności w Gdańsku. Zamierza zorganizować uroczystości 37. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych na które NSZZ Solidarność otrzymała od KOD zaproszenie. Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uznało to za bezczelną prowokację, wskazując, że zaprasza się jubilata na jego własne urodziny i to w sytuacji, gdy od blisko 30 lat sami organizujemy te uroczystości.
Komitet Obrony Demokracji od dłuższego czasu próbuje się kreować na nowy powszechny ruch obywatelski, który ich zdaniem jest „nową” Solidarnością. Prowokacja z uroczystościami podpisania porozumień sierpniowych jest jednym z istotnych kroków w drodze do tego celu. Jest swoistym poligonem doświadczalnym jak daleko mogą się posunąć.


Drodzy Przyjaciele!

Choć tegoroczne centralne uroczystości 37. rocznicy narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z racji 35. rocznicy krwawych wydarzeń lubińskich z 1982 r. odbędą się z udziałem Prezydenta RP w Lubinie, to w związku zaistniałą sytuacją „Solidarność” powinna pojawić się także w Gdańsku. Zwracamy się z gorącym apelem o wysłanie do Gdańska licznej reprezentacji z Waszych organizacji i sympatyków Związku.

Nie pozwólmy „grupie rekonstrukcyjnej” Unii Demokratycznej i Unii Wolności zawłaszczyć solidarnościowych idei. Próbowali tego wielokrotnie od początku lat 90-tych. Wielokrotnie też sprzeniewierzali się sierpniowym postulatom i deptali etos „Solidarności”, który od początku zakładał walkę o godność i podmiotowość człowieka pracy.

Ze związkowym pozdrowieniem

Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda   

Przewodniczący ZR Gdańskiego NSZZ „Solidarność"                                                        
Krzysztof Dośla

Do pobrania:

List ws. 31 sierpnia

Komunikat nr 3

Zaproszenie

Stanowisko Prezydium KK