foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

PIP Plakata

Na prośbę Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" zamieszczamy poniżej szczegóły dotyczące ogólnopolskiego konkursu na najaktywniejszych społecznych inspektorów/ inspektorki pracy z prośbą o aktywne włączenie się i zgłaszanie wniosków do właściwych Wam Okręgowych Inspektoratów Pracy.

Zależy nam, jako NSZZ „Solidarność” na aktywizacji i popularyzacji tej bardzo odpowiedzialnej i potrzebnej funkcji społecznej związanej z ochroną i poprawą warunków pracy. Z pewnością w waszych regionach i strukturach są osoby, które otrzymały już kiedyś to wyróżnienie i chętnie podzielą się swoimi doświadczeniami. Czasu jest już niewiele - Okręgowe Inspektoraty Pracy czekają na zgłoszenia kandydatów do 15 września. Prośba o przesyłanie kopii dokumentacji także do wiadomości waszych struktur i regionów. Zgodnie z regulaminem konkursu (poniższy link) – organizacje związkowe proszone są o opisanie i wskazanie we wnioskach konkursowych działań systemowych, które w wyniku działalności społecznych inspektorów pracy wpłynęły na poprawę warunków pracy.

https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/6002,konkurs-o-tytul-najaktywniejszego-spolecznego-inspektora-pracy-.html