foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Informujemy, iż w dniu 29 listopada 2018 r. w Warszawie, ul. Wileńska 2/4 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność”. Początek spotkania o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Przewidywany porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja z posiedzenia XXIX KZD.
3. Aktualna sytuacja pracownicza w poszczególnych branżach zrzeszonych
w Krajowym Sekretariacie Transportowców.
4. Sprawy organizacyjne i finansowe dotyczące funkcjonowania KST.
5. Sprawy różne, wolne wnioski.

Przewodniczących prosimy, aby o terminie i miejscu posiedzenia Rady KST powiadomili członków Rady z poszczególnych Sekcji Krajowych.