foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Najważniejsze propozycje Naszego Związku Kierowców przy współpracy z Sekretariatem Transportowców NSZZ „Solidarność” , ETF i ITF, które chcemy osiągnąć na forum europejskim w dążeniu do ujednolicenia warunków pracy i płacy kierowców.

  główne założenia:
- pensja minimalna kierowcy 823eur brutto
- minimalna dieta ( obecnie przez nas określana jako wypłata kompensacyjna –


są to ponoszone przez pracownika dodatkowe koszty, w toku wykonywania powierzonych przez pracodawcę zadań, wydatkowane na ten cel ze środków wprost z „budżetu” pracownika- kraj i zagranica) 63eur
- jeśli kierowca co najmniej 75% czasu pracy wykonuje w swoim kraju - to dieta może być obniżona do 47eur/dobęte stawki ustalono jako 65% średniej z 15 najbardziej uprzemysłowionych krajów UE, których przewoźnicy przewożą 90% tonokilometrów wszystkich europejskich ładunków. inne propozycje :
- jeśli kierowca spędza poza domem / bazą drugi z rzędu weekend - to pracodawca musi zapewnić hotel (w przygotowanym dokumencie wstępnym, który to dokument ma mieć rangę rozporządzenia zostało to określone jako miejsce noclegowe z węzłem sanitarnym i zapewnioną pościelą - ewentualnie pokryć koszty podróży do domu na pauzę 45h czas dojazdu jest wtedy zaliczany do czasu pracy i delegacji.
- jeśli kierowca spędza w trasie więcej niż 48h to pojazd musi być wyposażony w leżankę, klimatyzację zwykłą, ogrzewanie postojowe
- jeśli kierowca spędza w trasie więcej niż 7 kolejnych dni kalendarzowych to pojazd musi być dodatkowo wyposażony w lodówkę co najmniej (30 litrów), klimatyzację postojową.są jeszcze przepisy dotyczące wymiaru urlopu (im więcej w trasie tym większy urlop wypoczynkowy, ale nie do końca został jeszcze ustalony przelicznik), dofinansowania sanatorium, badań profilaktycznych i dodatków za choroby zawodowe kierowców i wiele innych przepisów ale najważniejsze opisaliśmy.Przepisy dotyczą też sposobów kontroli wykonania tego rozporządzenia. Jak wspomniałem na wstępie to na razie projekt, ale transportowe związki zawodowe, oraz ministrowie transportu Niemiec i Francji stają na głowie, żeby te propozycje weszły w życie do końca roku.

Żeby to można było łatwiej osiągnąć trzeba się zjednoczyć, urosnąć w siłę, zacząć działać, przestać gadać i narzekać.

Mamy możliwości – jesteśmy największą grupą zawodową w Polsce – pokażmy charakter.