foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

W dniu 26.04.2019 po ciężkiej i bolesnej chorobie odszedł Andrzej Tracz – Członek NSZZ „Solidarność” od 1980, Drogowiec, Społecznik, długoletni Przewodniczący Krajowej Sekcji Drogownictwa NSZZ „Solidarność”. Z naszego grona ubył Człowiek bezgranicznie pochłonięty problemami branży drogowej. Współorganizator i uczestnik ogólnopolskich akcji protestacyjnych w obronie godności ludzi pracy. Uczestnik ogólnopolskich debat nad zmianami prawnymi i organizacyjnymi mającymi poprawić funkcjonowanie drogownictwa. Współtwórca wielu publikacji i inicjatyw mających na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej i polityków na problemy bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzegania praw pracowniczych w trakcie realizacji wielkich przedsięwzięć infrastrukturalnych ostatnich dekad.

Żegnają Koleżanki i Koledzy z Krajowej Sekcji Drogownictwa NSZZ Solidarność.