foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Prezydium KK NSZZ Solidarność z głęboką dezaprobatą przyjęło fakt złożenia przez rząd RP skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącej zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Prezydium Komisji Krajowej zwróciło uwagę, iż kwestia proponowanych przez Komisję Europejską zmian w tej dyrektywie była wcześniej przedmiotem opiniowania przez partnerów społecznych oraz dyskusji w Radzie Dialogu Społecznego. NSZZ „Solidarność” prezentował jednoznaczny pogląd, że zmiany wprowadzane w dyrektywie o pracownikach delegowanych wpłyną pozytywnie na sytuację polskich pracowników wysyłanych do pracy zagranicą, gdyż spowodują ograniczenie ich dyskryminacji w odniesieniu do standardów zatrudnienia i wynagrodzenia przyjętych w państwie wykonywania pracy.

"Stanowisko rządu było odmienne, powodowane błędnym w naszej ocenie paradygmatem budowania polskiej konkurencyjności poprzez zaniżanie kosztów pracy. Choć nie doszło do porozumienia, istotna była możliwość przedyskutowania naszych rozbieżnych stanowisk. Obecnie jednak rząd podejmując decyzję o próbie zablokowania tej korzystnej dla polskich pracowników dyrektywy nie uznał za stosowne przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji w tej kwestii. Należy uznać to za rażące naruszenie zasad dialogu społecznego. Choć nie ma prawnego wymogu poinformowania partnerów społecznych o planowanym fakcie złożenia skargi do TSUE, to  istnieje coś takiego jak dobre obyczaje i działania mające na celu budowanie  kultury wzajemnego porozumienia i szacunku. W sytuacji gdy wyraźnie widać, że w sprawach istotnych dla pracowników strona związkowa prezentuje odmienny pogląd od strony rządowej,  poszanowanie dla konstytucyjnej zasady popierania dialogu społecznego winno spowodować, że rząd RP z wyprzedzeniem przedstawi informację o planowanej skardze oraz przedstawi jej założenia" - czytamy w stanowisku Prezydium KK

Tutaj pisaliśmy na temat skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE

Źródło: https://www.tysol.pl/a24654-Solidarnosc-krytykuje-decyzje-rzadu-w-sprawie-pracownikow-delegowanych

fot. Shutterstock

 

Zapraszamy członków Związku do udziału w XXXVI Pielgrzymce Ludzi Pracy do Częstochowy, która odbędzie się w dniach 15 – 16 września 2018 r. Tegoroczna pielgrzymka ma wyjątkowy charakter, ponieważ odbywa się w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

W tym roku, nasze pielgrzymowanie zyskuje intencję szczególną: podziękowanie za sto lat niepodległości Polski.[…] Ludzka praca i niepodległość nawzajem się warunkują i szczególnie w Polsce są ze sobą integralnie związane. To przecież w naszym kraju, o niepodległość wyraźnie i skutecznie upomnieli się w sierpniu 1980 roku właśnie ludzi świata pracy. „Mamy obowiązek pielęgnować nadzieję Sierpnia’80” – mówił w 1984 roku, kilka miesięcy przed swoją męczeńską śmiercią bł. ks. Jerzy Popiełuszko. W tym roku […] udajemy się na Jasną Górę, po to właśnie by tę nadzieję pielęgnować i poprosić o pomyślność dla naszej Ojczyzny. […]Spotkajmy się na Jasnej Górze!” – z listu Piotra Dudy, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pismo ws. pielgrzymki

Źródło: Region Mazowsze