foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl


Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” decyzją Prezydium KK rozpoczęła na początku września 13 edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.


Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Kandydatów zgłaszają podstawowe jednostki organizacyjne „Solidarności”. Wyróżnione firmy szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Certyfikatem można się posługiwać przez okres trzech lat, od daty przyznania. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu.

Czytaj więcej...

a
Po 14 latach walki solidarność europejskich związków transportowych odniosła sukces.
Dzisiaj 9 lipca 2020 roku, Parlament Europejski ostatecznie zagłosował za nowymi przepisami dotyczącymi walki z dumpingiem socjalnym i wykluczeniem społecznym:
- KONIEC spania w weekendy w ciężarówce i spędzania wielu miesięcy poza domem!
- Obowiązkowy powrót kierowców do bazy co 3 lub 4 tygodnie.
- Obowiązkowy powrót pojazdu do kraju pochodzenia co 8 tygodni.
- Zakaz regularnego tygodniowego odpoczynku w ciężarówce.
- Małe samochody dostawcze muszą przestrzegać tych samych zasad co samochody ciężarowe i posiadać inteligentny tachograf.
- Automatyczna geolokalizacja kierowcy i pojazdu co 3 godziny jazdy przez system GALILEO.
- Automatyczne rejestrowanie przekroczenia granicy.
- Wyłapywanie firm prowadzących działalność na zasadach tzw. „skrzynek pocztowych”.
Rejestracja firmy w danym kraju będzie równoznaczna z prowadzeniem w nim znacznej działalności.
- I wiele, wiele innych ważnych spraw z punktu widzenia pracownika.
Od dziś będziemy walczyć o egzekwowanie i monitorowanie tych nowych przepisów oraz dopilnować, aby ci, którzy ich nie przestrzegają, zostali surowo ukarani.
Szczególne słowa podziękowania należą się Roberto Parillo Przewodniczącemu Sekcji Transportu Drogowego ETF i jego drużynie. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas przez lata.

123Wiadomość od Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Federacji Transportowców (ITF) z dnia 23 marca 2020 roku.

Drodzy przyjaciele,

Jestem dumny będąc sekretarzem generalnym organizacji, która, w tych trudnych czasach, reprezentuje pracowników transportu. Wybuch i rozprzestrzenianie się COVID-19 po raz kolejny pokazało jak zależna jest ludzkość i globalne łańcuchy dostaw od pracowników transportu, którzy utrzymują świat w ruchu.

Pracownicy transportu często są niewidzialnymi bohaterami, którzy nie zawsze są doceniani za poświęcenie, którym się wykazują. Ten kryzys pokazał jednak niesamowity wkład jaki wnoszą nasi członkowie w walkę z COVID-19 na całym świecie.

Pracownicy transportu są siłą napędową globalnej gospodarki połączonej łańcuchami dostaw i utrzymującej świat w ruch, co jest niezbędne do skutecznego sprostania COVID-19.

Musimy także zdawać sobie sprawę z ryzyka, na jakie narażeni są pracownicy transportu na tej linii frontu. Dla wielu naszych członków potrzeby publiczne są często stawiane przed ich osobistym bezpieczeństwem a niekiedy także przed potrzebami ich rodzin.

Czytaj więcej...

124
LIST OTWARTY OD 1,6 MLN MARYNARZY NA ŚWIECIE - życie marynarza: "niewidzialna" siła robocza, która napędza handel światowy.

90% towarów na świecie jest transportowanych drogą morską. Każdego dnia ponad 1,6 miliona marynarzy na całym świecie pracuje na pokładzie 70000 statków. Ci mężczyźni i kobiety przewożą ładunki i towary niezbędne dla firm i codziennego życia ludzi, które utrzymują społeczności i pozwalają na przeprowadzenie ich przez pandemię koronawirusa.

Statki transportują towary na wschód, zachód, północ i południe – od żywności i artykułów gospodarstwa domowego po surowce takie jak ropa naftowa, żelazo i ruda a także towary przemysłowe, takie jak sprzęt szpitalny czy wentylatory.

Chcemy abyście przez kilka minut zastanowili się nad życiem i dobrem pracowników, marynarzy na pokładach tych statków, którzy są daleko od domu lecz znajdują się na pierwszej linii tego globalnego zagrożenia.

Czytaj więcej...