foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

403625872 6832972106792895 5874368761891556158 n
Przedstawiciele KST NSZZ "S" wzięli udział w konferencji pt. „Wpływ zmian w TEN-T na pracowników kolei” organizowanej przy udziale Departamentu Edukacji Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oraz ETF (Europejskiej Federacji Pracowników Transportu). Konferencja odbyła się w dniach 4–7 grudnia 2023 r. w Wieliczce i dotyczyła zmian w korytarzach kolejowych TEN-T spowodowanych inwazją Rosji na Ukrainę. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Gruzji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Kazachstanu.
 
Krajowy Sekretariat Transportowców NSZZ "Solidarność" we współpracy z PKP PLK S.A. oraz PKP CARGO S.A., przygotował niezwykłą atrakcję dla uczestników konferencji. 6 grudnia z Nowego Sącza do Krynicy-Zdrój wyruszył pociąg retro. Poczęstunek dla podróżnych przygotowała spółka WARS S.A. - Partner Wydarzenia. Serdecznie dziękujemy za podróż pełną smaku.
 
Podziękowania kierujemy również do PKP PLK S.A. oraz PKP CARGO S.A. za pomoc w organizacji przejazdu.
 
Partnerzy Wydarzenia:
WARSLOGO PLPKP CARGO logotyp

Poradnik fundusze
„Przewodnik związków zawodowych dotyczący efektywnego wykorzystania dostępnych funduszy na politykę spójności na lata 2021–2027" to tradycyjna publikacja EKZZ na każdy okres programowania, zawierająca jasne wytyczne dla krajowych, regionalnych i sektorowych związków zawodowych na temat funduszy spójności, przyczyniająca się do poprawy ukierunkowania, programowania, wdrażania i oceny tych funduszy dzięki skuteczniejszemu zaangażowaniu związków zawodowych na wszystkich etapach.

W Przewodniku omówiono szereg istotnych tematów dla związków zawodowych w zakresie wykorzystania funduszy spójności: wdrażanie zasady partnerstwa, dedykowane i dobrze wdrożone zasoby na rzecz budowania potencjału, fundusze polityki spójności UE a potrzeby regionów UE, dopasowywanie celów polityki spójności i priorytetów związków zawodowych.

Czytaj więcej...