foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ Solidarność przygotowuje się do wzmocnienia działań związanych z szeroką obecnością obywateli państw trzecich na rynku transportowym.

– Obywatele państw trzecich w tym obywatele Ukrainy muszą mieć zagwarantowane godne warunki pracy, w tym prawo do przerw w prowadzeniu pojazdu zapewniających wszystkim bezpieczeństwo na drogach – komentuje Tadeusz Kucharski, przewodniczący sekcji. – Kierowcy branży transportu drogowego doświadczają coraz większych wyzwań. Nie można zapominać o brakach w infrastrukturze drogowej (bezpieczne parkingi, miejsca do spania, urządzenia do odladzania samochodów) w całej Europie – dodaje działacz.

W dniach 20 i 21 lutego w Wiedniu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach międzynarodowego projektu Transfair. Liderem projektu jest austriacka Forba a NSZZ „Solidarność”- jednym z partnerów. Więcej o projekcie można przeczytać na stronie projektu.

Podczas spotkania ustalono, że strona polska wraz z niemieckim partnerem, którym jest Faire Mobilität przygotuje opracowanie dotyczące płacy minimalnej dla kierowców transportu międzynarodowego w Polsce i w Niemczech. Obok tego zadania zostanie przygotowany raport w zakresie udziału obywateli państw trzecich (państw pozaunijnych) na polskim i niemieckim rynku transportowym. Drugie zadanie jest o tyle trudne, że w najbliższym czasie Republika Federalna Niemiec zmieni przepisy dotyczące dostępu do swojego rynku pracy dla obywateli państw pozaunijnych, co może mieć znaczenie także dla branży transportowej.

Obok części badawczej, polska i niemiecka strona we wrześniu przeprowadzą krótką kampanię uświadamiającą kierowcom z państw trzecich jakie są ich prawa w zakresie polskiej umowy o pracę, zasad wynagradzania czy czasu pracy.

Ważnym elementem spotkania była wypowiedź Cristiny Tilling z Europejskiej Federacji Transportowców na temat obecnego stanu prac nad Pakietem Mobilności. Przedstawicielka ETF podkreśliła dużą rolę inteligentnych tachografów jako narzędzia, które przyczyni się do poprawy przestrzegania przepisów w branży transportowej.

Następne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w Warszawie w maju 2020 r.

bs

Źródło: http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/branze/item/19286-solidarnosc-bedzie-walczyc-o-prawa-kierowcow