foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Resized 20200206 13580958936. lutego w siedzibie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Gdańsku odbyło się spotkanie Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ "Solidarność" z przewodniczącym Piotrem Dudą, przy udziale przedstawiciela Europejskiej Federacji Transportowców, Josefa Maurer.

Przewodniczący Rad krajowych sekcji przedstawili aktualną sytuację i bieżące problemy w poszczególnych branżach zrzeszonych w Sekretariacie Transportowców. Przewodniczący P. Duda zadeklarował pomoc w rozwiązaniu przedstawionych kwestii.

W dalszej części posiedzenia Prezydium Rady Krajowego Sekretariatu Transportowców, w Tczewie, uczestnicy dyskutowali m.in. o przynależności struktur KST do Europejskiej Federacji Transportowców. Dla przypomnienia, Krajowa Sekcja Kolejarzy, we wrześniu 2019 r., podjęła decyzję o wystąpieniu ze struktur ETF. Powodem był drastyczny wzrost składki członkowskiej (ponad 100%), brak tłumaczenia symultanicznego w języku polskim na posiedzeniach ETF i tym samym niemożność aktywnego uczestnictwa w dyskusji. Przedstawiciel ETF(Senior Operations Manager), Josef Maurer zaproponował rozważenie przez Krajową Sekcję Kolejarzy podjętej decyzji i zasugerował złożenie wniosku do władz ETF o obniżenie składki.

Prezydium postanowiło ponadto ponowić wniosek o pilne spotkanie z minister rodziny, pracy i polityki społecznej w tematach:

1) Płaca minimalna w transporcie drogowym oraz podwyższenie kwoty diety w delegacji krajowej i zagranicznej.
2) Warunki zatrudnienia i szkolenia dokerów. Niebezpieczeństwa wynikające z zatrudniania obcokrajowców bez znajomości języka i szkoleń przez agencje pracy tymczasowej.
3) Problem samozatrudnienia załóg w transporcie lotniczym.
4) Sprawa emerytur dla strażaków zatrudnionych w Lotniskowej Służbie Ratowniczo-Gaśniczej.
5) Sprawa możliwości przejścia na emeryturę kolejarzy po przepracowaniu: 40 lat -mężczyźni, 35 lat - kobiety.
6) Kwestia ubezpieczeń społecznych dla polskich marynarzy.