foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Logo

 W dniu 16 października 2018 r. o godz. 12.00 w Warszawie ul. Batorego 3/5 przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji odbędzie się pikieta stacjonarna organizowana przez Krajową Sekcję Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy udziale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” oraz znacząca część środowiska kolejarskiego nie może bezczynnie czekać na tragiczne wydarzenia, które w brutalny sposób obnażą niedoskonałości obecnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obszarze kolejowym.

Stanowczo nie godzimy na dalsze marnotrawienie środków publicznych, wydatkowanych na utrzymywanie prywatnych firm ochrony, które nie posiadają jakichkolwiek uprawnień do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa. Na czele tych firm niejednokrotnie stoją osoby wywodzące się z poprzedniego układu, dbające wyłącznie o swoje partykularne interesy. Kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt, który podporządkowuje formację bezpośrednio ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Jest to rozwiązanie najlepsze, nie tylko z punktu widzenia bezpieczeństwa obszarów kolejowych i wszystkich osób korzystających z usług kolei, ale również bezpieczeństwa publicznego.

Należy podkreślić, że projekt ustawy nie generuje dodatkowych kosztów dla państwa, ponieważ Straż Ochrony Kolei jest już obecnie finansowana ze środków budżetowych. Natomiast obecna SOK zarówno kadrowo jak i logistycznie jest w pełni przygotowana do przejścia w struktury MSWiA. Wielokrotnie apelowaliśmy o niezwłoczne sfinalizowanie prac nad projektem ustawy o Straży Kolejowej i przekształcenie Straży Ochrony Kolei w formację podległą bezpośrednio Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W związku z powyższym apelujemy do Organizacji Międzyzakładowych
i Zakładowych NSZZ „Solidarność” o liczny udział w pikiecie. Bądźmy solidarni i zadbajmy o wspólne działania dla poprawy bezpieczeństwa na kolei.

Tylko razem możemy zdziałać wiele.


Do pobrania:

Uchwała Nr 10/2018 Rady KSK ws. pikiety

Komunikat_pikieta 16.10.2018

Materiały ws. SOK_pytania i odpowiedzi

Założenia projektu ustawy o Straży Kolejowej

Zwrot kosztów transportu uczestników pikiety