foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

DSCN3348 Kopiowanie17 maja 2017 o godzinie 10.00 rozpoczęła się symboliczna pikieta europejskich związków zawodowych ETF pod siedzibą Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (główna odbyła się 26.04.2017r. w Brukseli).

Pikieta miała za zadanie przekonać Europosłów, że racje związków zawodowych mają na celu nie tylko ochronę pracowników transportu ale również strzec bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego w Europie. Obnażyliśmy intencje Komisji Europejskiej, które miały umożliwić przedsiębiorcom zwiększenie elastyczności w zakresie czasu prowadzenia pojazdów i ograniczenie czasu odpoczynku kierowców oraz wykluczające zasadę „równej płacy za tą samą pracę”.

Związkowcy afiliowani w ETF z Francji, Belgii, Polski, Rumunii, Holandii, Hiszpanii i Szwecji przy wsparciu miejscowych oddziałów związków z FGTE, CFDT, CFTC i FO przybyli do swoich narodowych przedstawicieli w celu przeprowadzenia rozmowy i przekonania do swoich argumentów na parę godzin przed debatą na temat rezolucji dotyczącej transportu drogowego zawierającej niekorzystne rozwiązania dla kierowców zawodowych.

O godzinie 11.30 rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem bardzo wielu przedstawicieli mediów (prasy i telewizji) z różnych krajów. W konferencji wzięli udział również Deputowani z PE. Przedstawiciele KSTD NSZZ „Solidarność” przeprowadzili rozmowy
kilkunastoma Europosłami nie tylko z Polski w tym z Wiceprzewodniczącymi Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim i Bogusławem Liberadzkim oraz Europosłami z PIS Kosmą Złotowskim członkiem Komisji Transportu i Turystyki i Zbigniewem Kuźmiukiem.

Spotkanie z R. Czarneckim w Strasburg 17 maj 2017W godzinach między 16-tą a 18-tą odbyły się spotkania z przedstawicielami dwóch komisji: transportu i zatrudnienia z Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii i jeszcze kilku państw ale te były najbardziej liczne, którzy bardzo mocno akcentowali wsparcie i poparcie dla naszej inicjatywy co potwierdzili podczas debaty, która się rozpoczęła o godz. 19-tej i trwała do 20.30 oraz zobowiązali się przypomnieć przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi o dotrzymywaniu zobowiązań jakie złożył w sprawie likwidacji dumpingu społecznego, przestrzegania praw pracowniczych do godnej pracy i wypoczynku oraz równej płacy za tą samą pracę.

Wszystkie nasze działania nie poszły na marne, gdyż w dniu następnym Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą transportu drogowego w wersji z poprawkami zgłoszonymi przez związki zawodowe. Można powiedzieć, że odnieśliśmy kilka drobnych sukcesów, do których również można zaliczyć:

  • Wzmocnienie naszej współpracy z posłami tak face-to-face.
  • Wzmocnienie współpracy z osobami decyzyjnymi w PE.
  • Wzmocnienie naszej globalnej współpracy związkowej.

Nie ma zgody na dzielenie Europy na wschodnią i zachodnią i pracowników na kategorie.

Dzięki dużemu zaangażowaniu kierowców, aktywistów i działaczy związkowych z całej Europy będziemy lepiej przygotowani by pozytywnie wpływać na decyzje dotyczące pracy i życia kierowców autobusów, samochodów ciężarowych i busów przy tworzeniu przepisów unijnych!

DSCN3370 KopiowanieDalszy ciąg dyskusji nad Pakietem Drogowym już niebawem i nie może nas tam zabraknąć, nasz głos musi być słyszalny – oj będzie się działo.