foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

KSTD126 kwietnia w godzinach przedpołudniowych (10:00 do 12:00) na placu Schumana, przed gmachem Komisji Europejskiej ETF zorganizowała pikietę w imieniu europejskich kierowców ciężarówek, kierowców autobusów i autokarów. Uczestnicy z 10 krajów europejskich (Francji, Belgii, Holandii, Polski, Austrii, Bułgarii, Finlandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Niemiec) przybyło by wykrzyczeć " nie!" do Komisji Europejskiej przygotowującej „Pakiet Drogowy” przewidujący skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku i wydłużenie godzin jazdy kierowcom zawodowym, zaprotestować przeciwko dyskryminacji płacowej ze względu na narodowość, powiedzieć " nie!" legalizacji dumpingu społecznego w sektorze transportu drogowego w Europie. Tworzenia przepisów, w których bezpieczeństwo transportu, bezpieczeństwo NAS wszystkich schodzi na plan dalszy jest nie do zaakceptowania.

Koledzy ze związku FNV z Holandii przygotowali happening z udziałem ciężarówki udekorowanej na wzór czasu postoju i odpoczynku jako przestrzeni życia i pracy kierowców zawodowych spędzających wiele dni, tygodni czy miesięcy z dala od domu i rodziny.
Nasza Europa to Europa równych szans, przyjazna, sprawiedliwa i dbająca nie tylko o rozwój, przywileje i płynące z tego tytułu korzyści dla pracodawców i firm transportowych ale przede wszystkim dbająca o prawa i uczciwe traktowanie pracowników bez względu na narodowość.

ETF domaga się od Komisji Europejskiej prowadzenia takiej polityki transportowej, która nie będzie ukierunkowana wyłącznie na korzyści dla firm transportowych ale również będzie zdecydowanie działać przeciwko wykorzystywaniu kierowców zawodowych jako taniej siły roboczej. Tworzone przepisy powinny działać na korzyść transportu, poprawę warunków pracy i płacy ale dla wszystkich uczestników w całym łańcuchu wykonywanych operacji transportowych.

ETF domaga się od Komisji Europejskiej niezwłocznych działań ukierunkowanych na bardziej zdecydowaną koordynację i współpracę między państwami UE w celu lepszego egzekwowania obowiązujących przepisów oraz dokonywanie bardziej rygorystycznych kontroli i w żadnym przypadku zmiękczania istniejących systemów w kwestii delegowania lub odpoczynku kierowców zawodowych.

Więcej na https://www.facebook.com/KrajowySekretariatTransportowcow/