foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

Publikacja1

Jak co roku, 28 kwietnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych zwany inaczej Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy (lub czasem jako Dzień Pamięci o Pracownikach/ Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy).

Tematem wiodącym w 2017 roku, określonym przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO), jest: LEPSZE GROMADZENIE I WYKORZYSTANIE DANYCH BHP.

Temat ten dotyczy potrzeby optymalizacji systemu rejestracji, analizy i wykorzystania informacji o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych.

Z kolei Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) uznała, że w 2017 roku uwagę pracowników powinien przyciągnąć temat: NIEBEZPIECZNE I NIEUCZCIWE – DYSKRYMINACJA W PRACY DOTYKA NAS WSZYSTKICH.

W ten sposób związki zawodowe, w tym NSZZ „Solidarność” kierują uwagę na zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia w miejscu pracy m. in. z powodu płci, pochodzenia, klasy i orientacji seksualnej.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) dołączyła hasło: LICZY SIĘ ZDROWIE I BEZPIECZENSTWO KAŻDEGO!

Co roku MOP opracowuje różnorodne materiały związane z tematyką Dnia proponowaną przez tę organizację. W tym roku przygotowano strony internetowe Dnia pod adresem www.ilo.org/safeday, na których zamieszczono informacje o tegorocznej tematyce Dnia, plakat Dnia oraz teksty informacyjne wraz z odnośnikami do tekstów źródłowych, baz danych i przepisów prawnych.

Informacje w języku polskim, polskojęzyczny plakat i przetłumaczone wybrane teksty informacyjne MOP można znaleźć w portalu CIOP-PIB w witrynie Polskiego Krajowego Centrum Informacji o BHP (CIS): www.ciop.pl/28kwietnia