foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

KSTDRada  Krajowej Sekcji Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność” wspólnie z Belgijskim związkiem ACV – CSC Transcom zorganizowała dwudniowe spotkanie, którego celem było podpisanie porozumienia o szeroko rozumianej współpracy i wzajemnej pomocy związkowej dla Naszych członków. Współpraca ma obejmować swoim zakresem obszar na szczeblu międzynarodowym przy wzajemnym wspieraniu się nad projektami unijnych aktów wykonawczych (rozporządzenia i dyrektywy UE) dotyczących sektora transportu drogowego. Szczególny nacisk zostanie położony na przepisy dotyczące pracy i życia kierowców zawodowych w kontekście płacy minimalnej, osłony socjalnej, wypoczynków itp. oraz
w kwestii toczącej się obecnie dyskusji o pracownikach delegowanych.

Pierwszy dzień poświeciliśmy całkowicie na omówienie spraw związkowych, dolegliwości występujących w poszczególnych obszarach i stworzenia katalogu spraw do wzajemnego wspierania się oraz kolejności rozpatrywania zgłoszonych spraw pod względem ciężaru i wagi problemu. Po zakończeniu dyskusji i omówieniu najważniejszych problemów z jakimi borykają się związkowcy na własnym podwórku i przeświadczeniu o potrzebie wzajemnej pomocy podpisaliśmy dokument o współpracy – porozumienie.

Porozumienie podpisali:

ACV – Transcom   – Jan Sannen,

CSC – Transcom Roberto – Parillo

KSTD NSZZ “Solidarność” – Tadeusz Kucharski

KSTD NSZZ “Solidarność” – Gerard Skroński

W drugim dniu spotkaliśmy się ze stroną pracodawców. Nastąpiła wymiana zdań i poglądów oraz problemów, zastrzeżeń i uwag do konkretnych zjawisk występujących w transporcie drogowym. Każda ze stron zgłosiła również swoje uwagi i zastrzeżenia do pracy poszczególnych resortów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie firm transportowych i zatrudnionych tam pracowników. Więcej informacji dotyczących drugiego dnia spotkania na stronie internetowej KSTD www.solidarnosc.org.pl/kstd