foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
22 619 89 85
sekcja@pro.onet.pl

http://ksk.org.pl/images/Dok_2017/16665293_684095521769841_8318248406981630500_o.jpgW dniu 15 lutego 2017 r. Rada Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" podczas swojego pierwszego posiedzenia w tym roku zajęła się wypracowaniem priorytetów dla podzespołów roboczych powołanych przy Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa. Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność" przekazała do biura podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, Andrzeja Bittela tematy uwzględniające postulaty do prac dla poszczególnych podzespołów  - tutaj

W dniach 15 - 16 lutego 2017 r. przedstawiciele Krajowej Sekcji Kolejarzy uczestniczyli w posiedzeniach podzespołów ds. bezpieczeństwa i majątkowych.

Na pierwszym posiedzeniu podzespołu ds. bezpieczeństwa ustalono, że w pierwszej kolejności podzespół zajmie się czasem pracy maszynistów. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku marca, na którym ministerstwo przedstawi propozycje zmian w tym obszarze. Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" w spotkaniu udział wziął Stanisław Kokot.

W dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 12.00 w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się pierwsze spotkanie podzespołu ds. majątkowych. Z ramienia Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ "Solidarność" uczestniczyła Barbara Miszczuk. Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Buczyński – Dyrektor w Departamencie Kolejnictwa przedstawił między innymi zagadnienia, którymi będzie zajmował się podzespół. W trakcie spotkania przedstawiciel  KSK przedstawił postulaty wnoszone przez Solidarność , a dotyczące m.in.:

- aportowanie przez PKP S.A. nieruchomości niezbędnych do działalności spółek, w tym gruntów pod liniami kolejowymi (bez konsekwencji podatkowych),
- nowelizacja ustawy o PKP, w art. 63 dotyczącym odpisów na Fundusz Własności Pracowniczej (na podstawie Stanowiska KSK),
-
zasady przekazywania nieruchomości przez PKP S.A. do Spółki X-City, oraz do programu „Mieszkanie+” (zasady komercyjne, odpis na Fundusz Własności Pracowniczej),
- komunalizacja gruntów kolejowych.
Termin kolejnego spotkania ustalono na dzień 30 marca 2017 r. o godz. 11.00, na którym zostaną przedstawione przez przedstawicieli ministerstwa analizy oraz ewentualne projekty zmian do ustawy o PKP.